Jak wygląda praca podczas procesu coachingowego?

Często słyszę pytanie: „jak wygląda praca podczas procesu coachingowego?”.

Na początku procesu coachingowego ustalamy szczegółowe zasady współpracy, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, oraz badamy i definiujemy główny cel coachingowy i cele szczegółowe.

            Każda sesja zaczyna się sprawdzeniem, co wydarzyło się od poprzedniej rozmowy, jakie postępy i zadania zrealizował klient.

Następnie przechodzimy do ustalenia celu spotkania, na którym koncentrujemy się w głównej części: omawiamy go z różnych perspektyw, a czasem pochylamy się nad nim, wykonując różne ćwiczenia. Coach uzupełnia i rozwija ćwiczenia pytaniami otwartymi, pozwalającymi poszerzyć perspektywę, uchwycić istotne wątki. Zastanawiamy się nad możliwościami realizacji celu, barierami oraz ewentualnymi źródłami wsparcia.

Na koniec podsumowujemy sesję, a klient ustala zadania, które zrealizuje do kolejnego spotkania.