Zasady współpracy

Zasady współpracy
Klienci często pytają o to, jak będzie wyglądać współpraca coachingowa.
Poniżej przedstawiam kilka punktów, które rozwieją wiele wątpliwości i ułatwią współpracę.

 1. Czym coaching różni się od mentoringu i treningu?
  Coaching polega głównie na szukaniu odpowiedzi wewnątrz siebie. Zakłada, że masz już niezbędną do tego wiedzę i kompetencje. Służy rozwojowi – wychodzi od zastanego poziomu i pozwala Ci piąć się w górę.
  Coach, nie jest trenerem ani mentorem. Trener szkoli umiejętności, mówiąc ludziom, co i jak powinni robić. Mentor to osoba z większym doświadczeniem od klienta. Bazując na nim, doradza i pomaga przejść przez kolejne etapy rozwoju. Coach stoi raczej w cieniu klienta, wspierając go w budowaniu motywacji i dokonywaniu stopniowych zmian.
 2. Na czym polega praca coachingowa?
  Coaching to proces. Pracujesz nad rozwojem na sesjach i między nimi. Twój mózg mimowolnie będzie przez cały czas poszukiwał odpowiedzi, ale by urzeczywistnić podjęte decyzje, potrzebne są też działania.
 3. Cel procesowy i cele sesyjne
  Możesz mieć jeden duży cel całego procesu, który wspólnie z coachem rozłożysz na mniejsze wyzwania w czasie poszczególnych sesji. Możesz także przyjść z niezależnymi od siebie, drobniejszymi celami, które będziesz rozpracowywać na kolejnych spotkaniach.
 4. Twoja strefa wpływu
  Pracujemy nad tym, na co masz wpływ. Nie ma sensu marnować sił na coś, czego i tak się nie zmieni, a praca na strefie wpływu daje wymierny postęp.
 5. Trzymanie się celu
  Jeśli zaczniemy schodzić z tematu, pozwolę sobie przypomnieć cel sesji i sprawdzić, czy nadal go realizujemy, oraz powrócić do niego.
 6. Odpowiedzialność za proces i odpowiedzialność za rezultaty
  Za proces i za przebieg sesji, odpowiada coach, natomiast za to, co dzieje się między spotkaniami i za rezultaty odpowiadasz Ty. Podjęcie decyzji to ważny moment, ale wyznacza dopiero początek drogi, dlatego ważne są Twoje działania i wykonywanie ustalonych zadań.
 7. Zadania międzysesyjne/zobowiązania (badanie siebie, RSA, RWE)
  Aby proces rozwoju był systematyczny, warto realizować plan. W tym celu dobrze na koniec sesji wyznaczać sobie nawet drobne zadania, w systemie: co mogę zrobić dziś? Co mogę zrobić w najbliższym tygodniu? Co mogę zrobić w najbliższym miesiącu?
 8. Notatki twoje i moje
  Czy pozwolisz, abym robiła drobne notatki w trakcie i po sesji? Dzięki temu uchwycimy istotne kwestie i będziemy mogli do nich wrócić na kolejnych spotkaniach. Po coachingu wszystkie dane usunę.
  Proszę, abyś również notował/a najważniejsze elementy. Doświadczenie pokazuje, że łatwo ulatują one w trakcie intensywnej pracy coachingowej. Szczególnie warto notować odkrycia i zadania, które sobie wyznaczyłaś/eś.
 9. Częstotliwość spotkań
  Najlepsze efekty coachingowe dają spotkania 1 w tygodniu, przez 8 do 24 tygodni.
 10. Czas trwania spotkań
  1 godzina.
 11. Forma płatności
  Przelewem z góry do dwóch dni przed sesją.
 12. Odwoływanie sesji
  24 godziny wcześniej (przez e-mail lub SMS).
  Szanujmy swój czas. Rozumiem, że zdarzają się wyjątkowe sytuacje, ale proszę o odwoływanie sesji ok. 24 godzin wcześniej i zobowiązuję się do tego samego. Sesję nieodwołaną do tego czasu uznaję za potwierdzoną i odbytą.
 13. Formy pracy
  Formę spotkań (bezpośrednio lub online) możemy dopasować do Twoich potrzeb. Korzystam z takich programów, jak Skype, Messenger, WhasApp.
 14. Możliwość wykorzystania informacji o zagrożeniu życia klienta lub osób trzecich
  Nie wykorzystuję informacji usłyszanych na sesji. Pozwolę sobie na to tylko w sytuacji, gdybym dowiedziała się o zagrożeniu życia Twojego lub osób trzecich.
 15. Zasada poufności, etyka, bezpieczeństwo
  Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym International Coach Federation, z którym możesz zapoznać się na mojej stronie lub bezpośrednio na stronie ICF. Nie oceniam, nie mówię, co masz robić, nie wywieram nacisku, nie wykorzystuję informacji i nie upubliczniam ich.
 16. Lista akredytacyjna
  Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje i przystępuję do akredytacji International Coach Federation. Aby przystąpić do kolejnej akredytacji, muszę wykazywać się sukcesywnie odbywanymi szkoleniami i godzinami przeprowadzonego coachingu. Dlatego proszę Cię o wpisanie na listę potwierdzającą moje doświadczenie Twoich danych (imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail, dat naszych spotkań). ICF wyrywkowo kontaktuje się z osobami z listy, aby sprawdzić wiarygodność podpisów.