Oferta

Możesz wybrać jeden z obszarów, nad którymi chcesz pracować w trakcie procesu coachingowego:

  • Coaching życia – wypracowanie równowagi życiowej, poprawa relacji interpersonalnych, określenie celów życiowych, wzmocnienie motywacji i asertywności.
  • Coaching kariery – poszukiwanie i podejmowanie pracy, zakładanie działalności gospodarczej, rozwój zawodowy, praca w zespole, motywacja, delegowanie zadań, zarządzanie porażkami i nawykami, asertywność.
  • Coaching naukowy – określanie celów pracy naukowej, rozwój naukowy, współpraca w zespole, motywacja, zarządzanie porażkami i nawykami, asertywność, równowaga między życiem prywatnym a pracą naukową.
  • Coaching diety / stylu życia – wypracowanie równowagi życiowej, zdrowych nawyków żywieniowych i sportowych.

Pamiętaj, że nawet jeżeli chcesz skoncentrować się na jednym obszarze w coachingu, bardzo często w trakcie procesu różne sfery życia zaczynają się przeplatać i na siebie oddziaływać.

Pierwsza sesja konsultacyjno-kontraktowa trwa ok. 45 minut i jest darmowa. W trakcie tej rozmowy poznajemy się, stwierdzamy, czy jest między nami chemia potrzebna do pracy, a jeśli tak – ustalamy zasady współpracy i cele, które chcesz osiągnąć.

Pełna sesja coachingowa trwa 1 godzinę.
Koszt pojedynczej sesji wynosi 120 zł.